Pika vipit ja tilastokeskus

Pika vipit tilastotietoa on tarjolla Suomessa useasta lähteestä, mukaanlukien Suomen Pienlainayhdistys sekä Etelä-Suomen Lääninhallitus...

...mutta parhain numeerinen tieto on yleensä peräisin Tilastokeskuksen "Luottokanta" julkaisusta.

Tilastokeskus on Suomen mittakaavassa ainoa viranomaispalvelu, joka on perustettu ainoastaan tilastointia varten. Organisaatio on ollut olemassa vuodesta 1865 saakka tätä tarkoitusta silmälläpitäen.

Virasto tuottaa suurimman osan maan virallisista tilastoista, mukaanlukien erilaisia tilastoja rahoitusmarkkinoista.

Vippilainoja myöntävät firmat tulevat yleensä näiden tilastojen alaisuuteen rekisteröityessään Etelä-Suomen Lääninhallituksen tai Finanssivalvonnan rekisteriin.

Tilastokeskuksen "Luottokanta" on kerran neljännesvuodessa julkaistava raportti rahoitusmarkkinoista.

Lukemalla läpi julkaisun saat tietoa muun muassa koko maan luottokannan jakaantumisesta eri luotonsaajatoimialoihin, mukaanlukien pienlainoihin.

Pienlainojen merkityksen kasvaessa lainamarkkinoiden osana, ala on saanut raporttiin oman alakommentaarinsa, josta ilmenee tilastotietoa vippialan trendeistä ja kehityksestä kuukausineljänneksestä toiseen.

Vippi tilastotieto "Luottokanta" julkaisussa

Luottokanta-julkaisu antaa hyvän yleiskuvan koko maan luottokannasta:

  • siitä, ketkä lainoja ottavat, sekä
  • siitä, miten pienlainat kehittyvät osana näitä kokonaismarkkinoita.

Kun luet tilastoraporttia (joka on luettavissa kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen virallisten nettisivujen, www.stat.fi kautta), sinun kannattaa aloittaa lukeminen alan yleisen kehityksen kuvauksen tarkastamisesta.

Raportin viimeinen osio on yleensä omistettu pienlainoille.

Tästä osiosta löytyy tilastotietoa ja kommentaaria muun muassa suhteessa

  • pikavippien lainamäärien, keskimääräisten lainasummien, sekä kulujen kehityksestä tarkastelu-ajanjaksona.

Älä unohda vilkaista myöskään julkaisun liitetaulukkoja. Näistä taulukoista löytyy usein myös pienlaina yritysten tunnuslukuja kuvaava taulukko.

Taulukkoa käyttäen olet nopeasti perillä muun muassa...

  • alan yritysten lukumäärän muutoksesta vuoden yli,
  • keskimääräisen lainamäärän kehityksestä, sekä
  • kuinkaka kappalemääräinen luottomäärä pienluotoissa on muuttunut.

Pika vipit - Vippi opas