Pikalaina Rekisteri - Etelä-Suomen Lääninhallitus

Pikalaina rekisteriä ylläpitää Suomessa Etelä-Suomen lääninhallitus, ja tähän rekisteriin merkintä on pakollinen suurimmalle osalle vippiluottoja tarjoavista yrityksistä.

Poikkeuksena tähän rekisteriin ilmoittautumiseen ovat esimerkiksi Finanssivalvonnan alaiset luottoja tarjoavat yritykset, kuten pankit.

Poikkeuksen muodostavat myös mm. sellaiset Euroopan talousalueeseen kuuluvat yritykset, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja Suomessa tilapäisesti.

Rekisteriin ilmoittautuminen ei ole vippifirmoille ilmaista, vaan Etelä-Suomen lääninhallitus perii ensin rekisteripäätöksestä maksun (295 euroa vuonna 2012), sekä vuosittaisen valvontamaksun, jonka suuruus vuonna 2012 oli 525 EUR.

Tämä rekisteröintivelvoite perustuu lakiin nimeltään "Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä", joka tuli voimaan 1.12.2010. Laki löytyy kokonaisuudessaan luettavaksi FINLEX säädöstietopankista (747/2010).

Pienlaina rekisterin käyttö ja tarjolla olevat tiedot

Etelä-Suomen ylläpitämä luotonantajarekisteri on luettavissa kokonaisuudessaan ja ladattavissa omalle koneelle lääninhallituksen virallisilta nettisivuilta (laaninhallitus.fi).

Rekisteristä löytyvät koko valtakunnan alueen kaikki vippifirmat, poikkeuksena kuitenkin Finanssivalvonnan alaiset rahoitusalan firmat, kuten suurimmat kotimaiset pankit.

Ladattavissa ja luettavissa on sekä kuukausittain päivitetty luotonantajarekisteri, sekä rekisteriseloste.

Kunkin julkaisun yhteyteen on laitettu myös rekisterinpitäjän kontaktinumero, josta voit kysyä lisätietoja rekisteriin liittyvissä yksityiskohdista.

Luotonantajarekisteri julkaisu (joka on sähköisesti Adobe PDF muodossa), sisältää perustiedot kustakin rekisteriin merkitystä pikalaina yrityksestä.

Esimerkiksi 4.7.2012 julkaistu tilasto, johon oli merkitty kaikkiaan 85 vippifirman tiedot, sisälsi kunkin yrityksen

  • toiminimen (ja mahdolliset aputoiminimet),
  • käyntiosoitteen,
  • Y-tunnuksen,
  • rekisteriin merkityt luottotoiminnan kontaktihenkilöt (joiden taustat on selvitetty), sekä
  • rekisteröintitunnuksen.

Voit käyttää vippiluottoa hakevana rekisteriä esimerkiksi toiminnan perusluotettavuuden tarkistamiseen, mutta myös esimerkiksi kunkin pienlainafirman aputoiminien tarkistamiseen.

Aputoiminien käytössä Suomessa toimivista firmoista on kunnostautunut esimerkiksi Amex Rahoitus, jolla oli heinäkuu-2012 rekisterissä merkittynä kaikkiaan 13 erilaista aputoiminimeä.

Pikalaina - Vippi Opas