Pikavippi lainsäädäntö

Katsaus pikavippi lainsäädäntö muutoksiin Suomessa vuonna 2013 ja siitä eteenpäin, ja mitä muutokset tarkoittavat käytännössä.

Suomalaiset pikavippi markkinat ovat muuttuneet voimakkaasti vuosien varrella, ja kesäkuu 2013 vippilaki muutokset tulevat muuttamaan sääntöjä, tällä kertaa dramaattisesti.

Ennen vuoden 2013 pikalainalakien säätämistä markkinoita oli säännelty useammankin lain perusteella, aina markkinoille tulleiden ensimmäisten vippifirmojen aloittamista vuonna 2005, sekä kotimaisen että EU:n pohjaisen lainsäädännön kautta.

Yksi tärkeimmistä laeista jolla pienluottomarkkinoita, ja niihin liittyvää markkinointia on säännelty, on ollut kuluttajansuojalaki, ja sen säännökset siitä, että lainasta tulee ilmoittaa todellinen vuosikorko (KSL, 38/1978).

Tämä todellisen vuosikoron pakollinen ilmoittaminen on mahdollistanut kuluttajien puolelta lainojen helpon vertailun toistensa välillä, joka on johtanut vippifirmojen väliseen hintakilpailuun, ja hyödyttänyt siten kuluttajia.

Toinen laki, jolla pikalaina markkinoita on säännelty, oli 1.2.2010 voimaantullut säännös, jonka mukaan luotonhakija on tunnistettava huolellisesti ennen luottosopimuksen syntymistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tunnistautuminen vaatii verkkopankkitunnusten hankkimista, kun aiemmin pelkkä kännykkäliittymän (ei-prepaid tai salainen liittymä) omistaminen oli riittänyt tunnistautumistavaksi.

Jo tätä ennen pikavippien antamista oli rajoitettu ajallisesti lain kautta, siten että pikaluoton antaminen yöllä klo 23-07 välisenä aikana, kiellettiin lokakuussa 2009. 

Vippifirmat pystyivät antamaan luottopäätöksen öiseen aikaan, mutta kello 23 jälkeen myönnetyt pikavipit maksetaan asiakkaan tilille vasta aamuseitsemän jälkeen.

Markkinoilla toimivien yritysten toimintaa säänneltiin voimakkaasti jälleen vuoden 2010 joulukuussa, jolloin säädetty laki vaati kaikkien pienlainoja Suomessa myöntävien yritysten rekisteröimistä aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajarekisteriin.

Saadakseen rekisteröinti hyväksynnän, hakijayritysten taustojen tulee olla hyväksyttävä suhteessa siihen, firman johtohenkilöillä tulee olla oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa, he eivät ole konkurssissa, ja omaavat riittävän kokemuksen luotonantoalalta.

Pikavippi lainsäädäntö - kesäkuu 2013 vippilaki

Suurin muutos vippimarkkinoilla on kuitenkin kesäkuun 2013 lainsäädäntö, jolla pikavippien maksimikorkoa rajoitetaan lainsäädännön kautta alle 2000 euron kokoisille vipeille.

Tasavallan presidentti vahvisti tämän lainmuutoksen 15.3.2013, voimaantulon ollessa kesäkuussa 2013, tarkkaan ottaen 1.6.2013.

Alan toimijoiden, kuten suurimman suomalaisen vippiyrityksen, Risicumin, mukaan uusi pikavippilaki tulee poistamaan käytännössä poistamaan markkinoilta kaikki alle 2000 euron vippilainat. 

Risicum on arvioinut uutiskirjeessään, että uusi minimilaina tulee useimmiten olemaan 2000 euroa, jonka asiakas voi ottaa käyttöön pienempinä summina, jolloin laina toimii kuin luottolimiitti perinteisessä pankkitoiminnassa.

Yleensä 1000 - 2000 euron lainoissa on puhuttu myös kulutusluotoista, joten on mahdollista, että näissä luotoissa uusi korkokatto ei tule näkymään suurina muutoksina.

1.6.2013 pikavippilain mukaan alle 2000 euron pienluoton korkokattona on sellainen, että ns. todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain mukainen viitekorko + 50 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa tätä kirjoitettaessa käytännössä 51% korkokattoa.

Todellista vuosikorkoa laskettaessa koroksi lasketaan varsinaisen koron lisäksi myös mahdolliset toimitusmaksut, käsittelymaksut, ja muut kustannukset.

Korkokatto koskee kaikkia alle 2000 euron luottoja, joten laki rajoittaa myös mm. luottokorttiluottojen korkoa.

Laki toi myös uusia vaatimuksia luotonantajille suhteessa kuluttajan luottokelpoisuuden selvittämiseen, sillä se on tehtävä suhteessa kuluttajan tuloihin ja muihin taloudellisiin olosuhteisiin, riittävien tietojen perusteella, samaan tapaan kuin yli 2000 euron luotoissakin.

Kesäkuu 2013 lakimuutokset pohjautuvat seuraaviin lakeihin: Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta, Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta, sekä Laki korkolain toisen pykälän muuttamisesta.

› Pikavippi lainsäädäntö